Kurkijoen murre

 

Kurkijoen murteen säilyminen ja säilyttäminen on osa kurkijokelaisten yhteistä ja myös henkilökohtaista identiteettiä. Tälle sivulle pyritään löytämään malliksi linkkejä murresivuille tai suoraan katkelmia kotikunnan murteesta. Linkin takana oleva pakina on tässä suhteessa harjoitelma.

 

Internetistä löytyy malli-murretta esim. täältä: http://yle.fi/teema/karjala/sivu.php?id=32. Toki täytyy muistaa, että murre ei ole sillä tavoin täsmällisesti kieliopillisesti luokiteltua ja määriteltyä kuin kirjakieli. Murre vaihtelee hienokseltaan keskenään läheisillä alueillakin pitäjästä ja kylästä toiseen jopa saman kylän ihmisten kesken. Kurkijoen murteella lienee ollut painava osa karjalaisen murteen sisällössä. Erityisesti omalaatuiset sanat ja lyhenteet esiintyvät Kurkijoen murteessa runsaasti katso esimerkiksi täältä  www.luovutettukarjala.fi/murre/murre.htm .

.

Niillä, jotka ovat kielensä alunperin oppineet lapsena murteen muodossa, murteen osaaminen on ilmeisesti painunut hyvin syvälle. Useilla ihmisillä on jokapäiväisesti käyttämänsä kieli asuinpaikkojen vaihtumisen, ympäristön murrevaikutusten muuttumisen, opiskelun ja työympäristön tai työtehtävien vaikutusten johdosta ns. yleiskieltä tai kirjakieltä.  Oman lapsuus- ja nuoruusajan kodin ja ympäristön murre kumpuaa kuitenkin kuin huomaamatta esille, kun ympärillä on samanheimoisia samaa murretta puhuvia ihmisiä. Lapsuuden kasvu- ja kehitysajan kieli ikäänkuin dominoi tällaisissa tilanteissa puhetta. Myöhemmin opitulla puhtaallakaan murteella ei liene aivan samaa ilmentymisvoimaa.

 

 

Etusivulle