Entisen kotipaikan etsintä

 

Entisen kotipaikan etsintä saattaa tuottaa melkoisia vaikeuksia, vaikka mukana olisi joku, joka muistaa missä se oli ja millainen. Vielä hankalammaksi asia muuttuu, jos etsijä on Karjalasta lähdettäessä ollut niin nuori, ettei muista mitään tai on syntynyt myöhemmin.


Kurkijoella syrjäisemmät kylät ovat paikoin hävinneet kokonaan, rakennukset on saatettu viedä pois peruskivineen, pellot ovat metsittyneet ja pusikoituneet ja koko maisema muuttunut umpeutumisen johdosta tunnistamattomaksi. Kylä- ja peltotiet sekä kinttupolut ovat saattaneet hävitä tai joutua maaston käsittelyn esim. metsänhakkuun alaisiksi. Hyvä orientoituminen etukäteen kartta- ja muun materiaalin avulla ei välttämättä auta jos suunnistetaan pelkästään kompassin ja alueen vanhan kartan merkintöjen mukaan.  Yhtäläisyyttä kun saattaa olla vaikeata todeta kartan ja maastohavaintojen välillä. Kompassi-suunnistuksessakin voi tulla heittoja siinä määrin, että etsitty paikka ei löydy riittävällä tarkkuudella.

Nykytekniikka eli GPS saattaa auttaa siinä, että haettava piste voidaan löytää muutaman metrin tarkkuudella, edellyttäen tietenkin, että paikan koordinaattitiedot ovat kohdallaan. Sen jälkeen saatetaan tarvita sananmukaisesti vielä "ruohonjuurietsintä", jos kaikki jäljet rakennuksista ovat hävinneet. Asutusta paikasta jää kuitenkin lähes aina jotain merkkejä, vanha omenapuu, villiytyneitä puutarhan kukkia, tiilenpalasia uuneista, jotain rautaromua, maatuneita kasoja tai betonin palasia yms. 

GPS suunnistuskaan ei ole välttämättä kovin tarkka, vaikka alueen kartta olisi kapulan sisällä. Karttalähteen laatu, josta tiedot ovat peräisin ratkaisee paljon. Alueesta ei nimittäin ole uusia karttoja Suomesta saatavissa, eivätkä venäläiset myy  mahdollisesti tehtyjä karttojaan.  Suomalaiset kartat alueelta ovat vanhoja, peräisin lähinnä sotaa edeltävältä ajalta.  Omat mittaukset kartalla on myös syytä tehdä äärimmäisen tarkasti. Etukäteisselvitys tarvitaan aina. Tässä yritetään antaa lyhyt esimerkki etsinnästä Kurkijoella:

 1. Hankitaan kaikki mahdollinen tieto etsittävästä paikasta: muistitieto, kertomukset, paikan sijainti ja nimi asiakirjoista sekä valokuvat.

2. Tutkitaan kirjasta "Kurkijoki kylästä kylään"  löytyykö talon merkki ja omistajan  nimi kyläkartasta.

3. Viedään em. tieto sellaiselle alueen kartalle, josta saadaan koordinaattitiedot. Karttana voi toimia vanha luovutetun alueen pitäjäkartta 1:20 000, maastokartta 1:20 000  tai jokin muu lähde esim. Google Earth. Etsinnässä oivallinen hakuapu on julkaisu "Kielletyt Kartat. Karjala 1928-1944". Kartat ovat mittakaavassa 1:100 000. Kirjan karttojen erinomainen nimistö- ja paikkaluettelo on pitäjäkartoista peräisin. Luettelon avulla saattaa paikan, sukunimen tai talon nimellä löytää myös kirjan kartoilta etsittävän paikan, jolloin voi sivun laidasta lukea koordinaattitiedot.

Kaikki  luettelon nimet eivät kuitenkaan löydy kirjan kartasta, joka on pienennetty pitäjäkartasta tai maastokartasta. Kirjan kartan perusteella pitää kuitenkin pyrkiä määrittämään paikka sen verran tarkasti, että voi tilata tarkemman 1:20 000 kartan. Kirjan kartan koordinaatteihin ei myöskään ole syytä ehdottomasti luottaa. Näiden sivujen ylläpitäjän isän isän talon paikalla käynnin yhteydessä saatiin samalla GPS:n (Magellan 3000 XL) avulla tarkat koordinaatit, jotka varsin hyvin vastasivat myös Google Earthin karttapallon koordinaattitietoja. Heittoa karttakirjan koordinaatteihin sen sijaan on yllättävän paljon. Pitäjäkartta tai maastokartta alueesta on lopulta kuitenkin yksityiskohtaisin ja mahdollisesti tarkin apuväline.  

4. Tiedot koordinaattijärjestelmistä ja niiden ymmärtäminen on lähes välttämätöntä GPS:n käytössä. Tutustu ohjeisiin maanmittauslaitoksen sivuilla.

5. Lopuksi tarvitset GPS kapulan, jonne voit syöttää koordinaattitiedot tai autonavigaattorin, jonka kartalle saa koordinaattiruuduston.  Huomattakoon, että navigaattoreihin myynnissä oleva Itä-Euroopan kartta ei sisällä Venäjää. Luovutetun alueen kartan voi tiettävästi kuitenkin  saada digitoitua navigaattorin kortille. Tällöin joudutaan sopivaa aluetta teknisistä syistä rajaamaan jossain määrin.   Mukana on silti syytä varalla olla paperikopio etsittävän paikan sisältävästä vanhasta pitäjäkartasta tai maastokartasta. Kartan voi tilata mm. netin kautta: www.atlasart.fi . Jos vanha  "käsigebsi"  vielä toimii, on se halvin ratkaisu  suunnistettaessa tarkkaan pisteeseen. Viimeisimmät mallit ovat kylläkin helppo-käyttöisempiä. Toki on huomattava, että Venäjän satelliitit eivät tue Karjalan aluetta, joten jos GPS ei tavoita riittävästi muita satelliitteja, voi käyttökelpoisuus kadota kokonaankin.

Tarkempia tietoja seuraavan linkin takaa:

http://www.maanmittauslaitos.fi/default.asp?id=874&docid=1027#gps

 

Etusivulle