Pölkkejä Loimaalla

 


Pölkki-nimi esiintyy talon nimenä Loimaalla Kempilän kylässä jo 1550-luvun puolivälissä. Talossa on asunut siihen aikaan ainakin vuosina 1540-1570 Markku Pietarinpoika ja hänen jälkeensä Tuomas Markunpoika. Heistä on löytynyt merkintöjä oikeuden edessä olemisesta (Seppo Suvanto: Ala-Satakunnan Kihlakunta, Loimijoen hallintopitäjä.)

Nimihistorian perusteella voidaan arvella, että sukua on siirtynyt sinne etelästä, ehkä Tenholan suunnalta. Sittemmin on voitu seurata sukua myös kirkonkirjatietojen perusteella. Kirkonkirjojen kastetiedoissa Pölkki on kirjattu talon nimenä 1736 ja sukunimenä vasta 1835. Vuonna 1836 haudattiin Pölkki-nimellä 82-vuotias Henr. Berts. (s. 1754). HisKi-tietojen perusteella on hänestä päästy taaksepäin 1600-luvulla eläneeseen Mårten Thomassoniin. Hän lienee ollut eräiden tietojen mukaan Markku Pietarinpojan sukua. Lisäksi suku jatkui 1692 em. sukua olevan Maalin Heikintyttären kautta vävyn tultua taloon.

Länsisuomalaisessa nimistössä käytettiin 1800-luvulle asti pääasiassa patronomimuotoa. Jälkikäteen voidaan teknisesti käyttää suvun nimenä Pölkki sanaa vain jos esivanhempiin päin mennessä voidaan patriarkaalisesti osoittaa luotettava historiallinen sukulaisuus. Tuskin kuitenkaan mitenkään voidaan varmistaa tai toisaalta sulkea pois sitä, että 1550 talossa asuneet olisivat olleet alunperin "Pölkki-sukua", koska talon nimen syntyhistoriaa ei tunneta. 

Alustavia tietoja Kempilän kylässä Pölkin talossa asuneista henkilöistä on oheisessa taulukossa  lähinnä niiltä osin kuin jatkumoa on löydetty HisKi-tiedoista. Pölkki talossa on asunut myös henkilöitä, joiden sukuyhteyttä ei toistaiseksi ole saatu selville.   

Loimaan kirkonkirjoista HisKiin tallennetut tiedot päättyvät tässä vaiheessa vuoteen 1850. Myöhemmin saataneen selville, missä vaiheessa Pölkki katosi sukunimenä Loimaalta. Sotien jälkeen tätä alkuperäisen nimen mukaista haaraa ei liene Loimaalla enää ollut. 

Sotien jälkeen Loimaalle sijoitettiin Kurkijokelaisia ja myös Pölkkejä. Varhaisimpiin Kempelän kylässä asuneisiin, sittemmin hävinneisiin, heillä ei ole kuitenkaan mitään muuta suvullista yhteyttä kuin nimi, kenties monien miespolvien takaista. Ehkä tulevaisuudessa voidaan jollain suhdetasolla osoittaa yhteisiä geeniperimätietoja. Nykyisistä Loimaan Pölkeistä on erikseen kerrottu Abrahamin lapsia koskevilla  sivuilla.

Etusivulle