PÖLKKIEN NIMIHISTORIAA

 

Näillä kotisivuilla on esitetty Pölkkien nimi- ja sukuhistoriaa tiivistetysti sen materiaalin pohjalta, jota on kertynyt sivujen ylläpitäjän 2005 ja 2006 toimittamien kahden sukukirjan valmistelussa. Vuonna 2005 julkaistu I sukukirja käsitteli Pölkkien nimi- ja sukuhistoriaa 1413-2005 sekä kirjoittajan vanhempien elämää. Toinen sukukirja II (2006) oli täydennystä ja laajennusta ensimmäiseen erityisesti Kurkijoen Pölkkien osalta. Molempien sukukirjojen tavoitteena oli pääasiassa omien sukujuurien selvittäminen.

Historiallisesti luotettavien tietojen perusteella omat sukujuuret, Kurkijoella ennen sotia ja sotien välissä asuneet Pölkit, ovat patriarkaalisesti suoraan alenevassa polvessa Perhon Pölkeistä lähtöisin. Nimihistoriaa, Kyyjärven Pölkkejä ja Perhon Pölkkien sukuhaaroja on käsitelty yleisluonteisesti ja varsin rajoitetusti yleiskuvan luomiseksi. Muille sukututkimuksille ja liittyvien sukujen tutkijoille saattaa tehdyistä selvityksistä kuitenkin olla hyötyä, minkä johdosta näitä kotisivuja on informaation ja tietojen levittämiseksi ja  yhteyksien sekä linkkien luomiseksi ainakin toistaiseksi tarkoituksenmukaista ylläpitää.

Mistä Pölkit ovat kotoisin?


Suku- ja kielitieteilijät ovat arvioineet Pölkki-nimen olevan germaanista alkuperää.  Pölke-, Pölki- Polke- nimet esiintyvät yhä edelleen Euroopassa ja Amerikassa. Esimerkiksi Pölke-nimellä löytyi 2008 Saksasta Googlen haun avulla  20 puhelinaluetta, joilla 53 henkilöllä oli tämä nimi. Pölki-nimellä oli lisäksi 5 henkilöä. Toisaalta USA:n Ellis Island maahantulotilastoista löytyy 1900-luvun vaiheilta maahanmuuttajia Suomen lisäksi mm. eräistä Euroopan maista ja Venäjältä Polke- tai Polki-nimellä. Muissa USA:n geneologisissa tiedoissa on henkilötietoja näillä nimillä  jo 1700-luvulta. Selvityksiä tulisi näiltä osin vielä jatkaa.
 

Suomen Pölkkien nimihistoriaa on perusteellisemmin esitetty I Sukukirjassa, jonka sisältämiä tietoja on soveltuvin osin saatavissa käyttöön näiden sivujen ylläpitäjältä. Seuraavalla sivulla on esitetty tiivistelmä em. tarkastelusta. Pölkkien nimi- ja sukuhistoria liittyy vahvasti niihin väestön siirtymiin, joita erityisesti 1500-luvulla mutta myös 1600-luvulla on tapahtunut maan reuna-alueiden ja rajan ylittävienkin alueiden tietoisen asuttamisen seurauksina sekä sotien ja rajamuutosten vaikutuksesta. Vastaavanlainen muutos on Kurkijoen Pölkeille tapahtunut jatkosotamme jälkeen.

Pölkkien nimet ovat jättäneet pysyviä jälkiä myös paikkatietoihin, vaikka suku sinällään on ollut verraten pieni.

 

Seuraava sivu