PERHON SUKU HAARAUTUU    

Suvun haarautumia 

 

Vuosisatojen saatossa  myös Pölkki-nimisten suvut ovat haaroittuneet ja osin eriytyneet mm. tilojen jaon, sisarusten määrän, muualle muuton ja sukunimen muutoksen johdosta. Tilojen jako oli varhaisempina aikoina rajoitettua. Perhon Pölkkien alkuperäisen Mustamaan tilan ensimmäinen jako tapahtui 1700-luvun loppupuolella. Veljesten Antti Juhonpoika (s.1750) ja Juho Juhonpoika (s.1752)  suorittamassa jaossa Antti sai ns. Vanhan Mustamaan ja Juho Nuoren Mustamaan. Tilakohtaisia myöhempiä tietoja ei ole selvitetty kuitenkaan miltään osin.

Suvun haarautumisia on kuvattu pääasiassa vain kaavioissa. Selvitystä on tehty lähinnä niiltä osin kuin tietoja on HisKi-tiedostoista löydetty. Tarkennusmahdollisuuksia on siten edelleen olemassa paitsi alkuperäisaineistojen pohjalta että myös HisKi-tiedostoista sitä mukaa kun tallennustyö etenee. Kaikkia Perhon Pölkkejä ei ole siis systemaattisesti tuotu esille, mikäli heillä ei ole merkitystä tarkasteltujen sukuhaarojen kannalta. Näillä kotisivuilla on rajoituttu lähinnä Nuoren Mustamaan tilalla asuneiden Juhon jälkeläisten selvittämiseen, joista patriarkaalinen aukoton sukuketju Kurkijoen Pölkkeihin on löytynyt. Tämän sukuhaaran tietoja on sitten kerätty Luovutetun alueen lakkautettujen seurakuntien arkistoista, eräistä yksittäisistä seurakunnista ja sukulaisten haastatteluista.

Perhon Pölkkien sukuketjut on esitetty tämän sivun linkkien takana Excel-taulukko-ohjelmalla piirrettyinä.  Kaavio 1. Excel-työkirjassa pitää sisällään Perhon Pölkeistä alkavan sukuketjun rungon. Sitä on hieman typistetty yleiskuvan hahmottamiseksi. Suvun haarautumia kuvataan tarkemmin omilla sivuillaan: Mustamaan sukuhaara, Nuoren Mustamaan sukuhaara ja Kurkijoen sukuhaara. Nämä syntyivät, kun veljekset Antti ja Juho jakoivat keskenään alkuperäisen Mustamaan tilan.  Sukutaulujen muotoon kerätyt tiedot Perhon kantaisästä Kurkijoelle muuttaneeseen Abrahamiin asti ovat tämän linkin takana (taulu 22).

Kurkijoen sukuhaara 

Perhon Pölkkien sukutauluista on todettavissa Kurkijoelle muuttaneen Abrahamin polveutuvan Perhon Pölkkien Nuoren Mustamaan haarasta. Abrahamista alkavaa Kurkijoen Pölkkien sukua tarkastellaan jäljempänä omilla sivuillaan (siirry vasemmalta valikosta).
 
Edellä esitetyt sukuketjupiirrokset perustuvat pääasiassa Heikki Lylyahon keräämiin yksityiskohtaisempiin Perhon Pölkkien sukutauluihin, joita näiden sivujen ylläpitäjä on jatkanut ja eräiltä osin täydentänyt. Sukutaulut on esitetty Perhon Pölkkien alasivulla jäljempänä. Kurkijoen Pölkkien osalta on 100 vuotta nuorempien tietojen osalta tarvittaessa mahdollista ottaa yhteyttä ylläpitäjään. Tietoja voidaan luovuttaa luottamukselliseen tietoturvasäännökset täyttävään käyttöön.

DNA-testit suvun liikkeiden kartoituksessa

Lisätty 4.4.2013

Katso DNA-testeistä esimerkiksi: http://www.kurrinsuku.net/10

Sivujen ylläpitäjä on testauttanut näytteensä. Suomalaiset näytemäärät ovat siinä määrin vähäisiä, että selvää osumaa ("match")  Perhon sukuhaaraa oleviin Pölkkeihin ei ole toistaiseksi löytynyt. Suunnitellulla näytteen otolla Kurkijoella asuneiden Pölkkien miespuolisista jälkeläisistä verrattuna esimerkiksi Perhosta Nuoren Mustamaan miespuolisten jälkeläisten testeihin voitaisiin vahvistaa kirkonkirjojen kertoma. Samalla menettelyllä voitaisiin löytää sukulaisia myös Keski-Suomen Tiaisista, joiden kanssa Perhon Pölkki-suvulla on yhteinen esi-isä Lauri Ollinpoika (s. ABT 1580) tai ehkä varmemmin hänen poikansa Erkki Laurinpoika (1620-1683). Tiaisten kantaisä on Olli Erkinpoika (1719-1793). Olli muutti Salamajärven Tialaan Kivijärven seurakuntaan. Tiala-nimestä on ilmeisesti johdettu tämän sukuhaaran Tiainen-nimi.

Kurkijoen Pölkkien suku haarautui erilleen Ollin veljestä Matti Erkinpojasta (1705-1785), joka jäi asumaan Mustamaan tilalle. Kolmannen veljen Mikon (s. 1727) jälkeläisiä ei ole selvitelty.

  

 

Etusivulle