Sukupiirteitä

Miehet

Kurkijoen Pölkkien miespuolisissa jäsenissä näkyvät useimmissa ne tyypilliset ulkoiset sukupiirteet, joita edellä on esitetty referoituna Samuli Paulaharjun kirjasta. Lyhyehkö hieman vanttera olemus  ja lyhyt (tamppi-)kaula olivat näitä piirteitä. Kantaisä Abrahamin jälkeläisistä ensimmäisessä sukupolvessa Edvard, Matti, Otto, Onni ja osin Akseli olivat kuvatun oloisia. Akseli oli kuitenkin hoikahko.

Kasvonpiirteissä oli selvää yhtäläisyyttä vielä ainakin toiseen ja kolmanteen miespuolisten jälkipolveen asti. Nenä oli suora, otsa korkeahko, hiukset säilyivät päässä, vain vanhemmiten oli havaittavissa hieman harventumista päälaelta. Tanelista ei ole säilynyt valokuvaa eikä siten ole tietoja hänen pituudestaan tai muusta olemuksestaan. Toisessa sukupolvessa Tanelin pojassa Toivossa oli näitä piirteitä, lyhyehkö mies, lyhyt kaula. Edvardin pojat Matti ja Tauno olivat keskimääräistä pitempiä (175 cm) ja hoikahkoja läpi elämänsä. Kuvattuja sukupiirteitä näkyy mm. kaulan osalta useissa elossa olevissa kolmannen, neljännen ja jopa viidennen sukupolven miespuolisissa jälkeläisissä. Keskimääräinen pituus on kuitenkin hieman kasvanut

Luonteeltaan kaikki Kurkijoen Pölkkien miespuoliset ovat olleet rauhallisia, monet hiljaisia ja jopa jurojakin. Huumorintajua on kaikilla ilmennyt. Mitään sanaseppoja he eivät vitsientekijöinä ole olleet, paremminkin ehkä eräänlaisen tilannekomiikan taitajia nopeilla sanallisilla oivalluksillaan. He ovat olleet perisuomalaisia miehiä myös rehellisinä, ystävällisinä ja ahkerina toimeentulosta ja perheestään huolehtivina. Omaa itseä ei korostettu eikä toisia ihmisiä arvosteltu selän takana. Ominaisuudet näyttävät periytyneen voimakkaina poikiin. Puolisoiden karjalainen tai savolainen tausta ja luonne eivät ole juurikaan ilmenneet miespuolisissa 2-3 sukupolven jälkeläisissä.

Paulaharjun mukaan Perhon Pölkit tekivät lapionsa ja rekensä kaplaat itse omalla tyylillään. Puun käsittelyn taitajia olivat  myös Abrahamin jälkeläiset. (Tuntuu sitä piilevänä taipumuksena esiintyvän myös nykyisissä jälkeläissukupolvissa.) Matti Hermannia ja Onnia lukuun ottamatta kaikki Abrahamin pojat olivat viljelijöitä. Useimmilla oli pienehköt tilat, mutta Edvardin ja puolisonsa Elisan tila Alhonsalon sivutila mukaan lukien oli silloisissa oloissa vauras.

Lähes kaikki Abrahamin jälkeläiset olivat päteviä kirves- ja rakennusmiehiä, Matti Herman ja poikansa Matti sekä Matti Hermannin veljet Otto, Onni ja Akseli ja Akselin poika Reino. Olihan Abraham jo rakentanut talonsa ja tilansa lähes tyhjästä. Liekö Abrahamin vanhimman tyttären poika Kaarlo Grenfors saanut myös samoja ominaisuuksia perinnöksi, sillä hän oli erinomainen puun käsittelijä ja vientiparrun veistäjä, rakensi Pohjois-Savon alueella useita taloja ja toimi välillä myös koulussa veiston opettajana.
 

Naiset

Naispuolisissa Abrahamin ja Beatan jälkeläisissä Pölkkien sukuominaisuudet eivät näkyneet yhtä selväpiirteisinä kuin miehissä. Vaihtelu vartalon pituuden ja hoikkuuden, kaulan muodon ja kasvonpiirteiden välillä oli suurempaa kuin miehissä. Suora nenä näyttää heissäkin olleen varsin vaallitseva. Luonteeltaan naispuoliset jälkeläiset olivat hyvin ystävällisiä, rauhallisia ja oman itsensä unohtavia, perheen ja lapsiensa eteen työtä tekeviä ahkeria naisia. Miesten karjalaisten puolisoiden iloisuus ja vilkkaus näyttää ulkoisena ominaisuutena periytyneen erityisesti Abrahamin ja Beatan lasten toisen ja kolmannen polven tyttäriin. Miepuolisissakin jälkeläisissä karjalaisuus on sisäisenä ominaisuutena ja tulee esille joissakin erityistilanteissa.

Etusivulle