Pölkki sukunimenä

Varhaisimmat löydöt Pölkki-nimestä (tai sen muunnoksista) mainitaan suomalaisissa historialähteissä jo vuodelta 1413 Porvoosta.  Siellä toimivat veljekset Josse ja Laurens Pölkö olivat vanhaa suomalaista kauppiassukua. Tenholassa oli rusthollin nimenä Pölkö vuonna 1438. Sillä lienee jonkinlainen todentamaton yhteys sukunimeen.

Seuraavaan taulukkoon on kerätty eri lähteistä Pölkki-muotoisia tai -tyyppisiä nimiä. Ne ovat irrallisia havaintoja eikä keskinäisiä sukuyhteyksiä niiden välillä tiedetä.  Kronologinen esiintymispaikkojen järjestys kuvastaa kuitenkin Pölkkien siirtymisiä yleisten väestösiirtymien mukaisesti ja vahvistaa nimen perusteella tehtäviä olettamuksia sukulaisuudesta.  

 

Vuosi

Nimen muoto

Esiintymispaikka

1413

Pölkö Josse ja Laurens

Porvoo

1438

Pölkö (rustholli)

Tenhola

1540

Pölkki (talon nimi)

Loimaa Kempilä

1541

Pulkkinen, Pylkkänen, Pölkkynen

Savo (maakirja)

1541

Pulkkinen (ruokakuntia 12)

Kurkijoki (maakirja)

1543

Pulkkinen, Pylkkänen, Pölkkynen

Viipuri (maakirja)

1548

Pölke Knut Henson

Viipurin linna

1559

Pölkki Paavo (Pölkkinen, Pölckoinen)

Kyyjärvi (Pölkin isäntä)

1562

Pulkkinen (11 ruokakuntaa)

Kurkijoki (maakirja)

1563

Pölkinen Per

Savo Vesulahti

1564

Pölkki (verotettu)

Kyyjärvi

1568

Pölcky Lauri

Jääski

1571

Pulchin Olli (Pylkkänen)

Sääminki

1571

Piljchein (useita)

Savo (hopeaveroluettelo)

1571

Pölkki

Savo (hopeaveroluettelo)

1585

Pylkkinen Olli, Perhon Pölkin tilan perustaja Perho

1586

Pölkki (verotettu)

Kyyjärvi

1614

Pulkkinen (ruokakuntia 16)

Kurkijoki (maakirja)

1616

Pölko

Tenhola

1651

Pölkinen Antipa

Hiitola

n.1654/63-1683 Pölkki Erkki Laurinpoika, Pölkin tilan isäntä Perho

1693

Pölkin Johan

Sortavala

1681

Pölkki (verotettu)

Kivijärvi

1692

Pölko Joh:

Hiitola

1693

Pölckö Crister

Kurkijoki

1694

Pölckin Thomas

Kurkijoki

1704

Pölko Hans (s. 24.8.1704, isä handelsman Pölkö)

Helsinki

  

Nimen vanhoja muotoja, joiden sukuyhteydestä ei tiedetä riittävästi, on kerätty HisKi-tiedostosta erilliseen listaan. Alahärmässä, Kauhavalla ja Ylihärmässä 1800-luvulla esiintyneen  Pölkky-nimen on mainittu olevan eri kantaa.  Kirkonkirjatietojen ja alueellisen levinneisyyden perusteella sukulaisuutta ei ole muutoinkaan voitu osoittaa. 

On mainittava erillisenä nimellä Somerniemellä esiintyneet Pölkilä Carl Carls. 1800 ja Pölkkylä Kustaa Wiktor Juhanp. 1887. Heidän suvustaan ei ole löydetty toistaiseksi muuta tietoa. Liekö jokin yhteys Tenholassa, Somerniemellä ja Loimaalla esiintyneiden Pölkki-nimien välillä? 


Kyyjärven Pölkkejä ei ole lisätty tähän taulukkoon enää Paavo Pölkin (1559) jälkeen eikä Perhon Pölkkejä Erkki Laurinpojan (1660-luvulla) jälkeen, koska heidän sukujensa jälkeläisten myöhemmät tiedot ovat sukuhistoriallisesti jo luotettavia.

Pölkki-muoto vakiintui sittemmin  selvästi 1600-luvulta alkaen Kyyjärven Perhon sekä niiden naapurikuntien alueella. Nimi kirjoitettiin tosin myöhemminkin  vielä 1700-luvulla eräissä seurakunnissa muodoissa Polcko, Polcki, Pölckä, Pölckö, Pölki, Pölcki, Pölck tai Pölckilä. Piljchain nimen kuulumista Pölkki-nimen muunnoksiin ei ole kuitenkaan voitu varmentaa. Pölkö-tyyppiset nimet hävisivät pääasiassa 1700-luvun loppuun mennessä. Muunnoksien määrä väheni edelleen  nykyaikaan tultaessa. Samaa merkitsevänä ilmeisesti Pylkkinen (Pylkkänen) hävisi ja Pulkkinen vakiintui vähitellen omaksi erilliseksi nimeksi.

 

Seuraava sivu